Urbota inskränkthet

Urbota

Urbota; ett ord vars betydelse innebär ungefär, oförbätterlig, hopplös, användas förr i tiden om brott av ovanligt grov karaktär. Ordet i sig används kanske inte alltför ofta men dyker då och då upp i olika sammanhang. Och då ofta som att beskriva någon form av begången dumhet. Ordet urbota kan användas för det som anses vara inte fullt genomtänkt eller på gränsen, eller över, gränsen till att kunna
Det är ena ordet denna webbplats är sammansatt av. Det andra är:

Inskränkthet

Inskränkthet; ett ord som har betydelsen av begränsning, dumhet, enfald eller mer att viljan/förmågan att ta till sig intryck är begränsad. En inte alltför positiv egenskap som mer eller mindre omöjliggör att förstå sammanhang och dessutom att förmå ta rätt på samband och olika slag.

Orden urbota och inskränkthet i förening

Givet ovan kan man på goda grunder anse att dessa två ord i kombination inte precis är de egenskaper som eftersträvas hos enskilda individer eller grupper. Visserligen är inte ens ett av orden något att sträva efter som omdöme. Och då ännu värre i kombination.

Webbplatsen www.urbota-inskränkthet.se

Den här webbplatsen skapades för ändamålet med att placera Miljöpartiets webbplats i toppen på orden i Google.
Detta föranlett av att några inte ansåg att det skulle fungera.
Mer om det hittar du här på urbotatestet.

När den delen av test är avklarad så kommer andra praktiska tester rapporteras om här. En förutsättning att arbeta inom ett yrke som SEO-konsult är att inte okritiskt tror på allt andra skriver eller säger. Utan att ta rätt på hur det ligger till själv.

/